Det Sprogvenlige PLC – en flersproget bro til Verdensmål

Skovvangskolen i Århus fik for skoleåret 2022-2023 bevilget midler fra Slots- og kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Midlerne gik til indsatsen “Det sprogvenlige PLC – en flersproget bro til Verdensmål”. Kulturkompasset v. Kristin R. Vilhjalmsdottir er samarbejdspartner i projektet sammen med Dokk1 og “Vores Bydel” i Århus. Billedgallerierne her på siden er fra forskellige dele af projektet.

Anerkendende tilgange til elevernes sprog

I projektbeskrivelsen fremgår det, at “Det sprogvenlige PLC” skal være et samlingssted, hvor nytænkning i materiale- og sprogvalg, indretning og aktiviteter styrker børnenes lyst til at læse og lære. Det Pædagogiske Læringscenter skal gennem anerkendende tilgange til elevernes sprog skabe rammer for sammenhængskraft og en deltagelseskultur, der bidrager til alle skolens elevers dannelse. 

Et sprog- og kulturforløb, temauge for 0. – 3. klasse

Omkring 230 af Skovvangskolens elever deltog i februar 2023 i et undervisningsforløb, hvor de gik i dybden med deres sprog, livsverdener og selvbilleder. Dele af projektet er inspireret af “Det Flyvende Tæppe”. I en fælles temauge forberedte eleverne en personlig udstilling af, hvordan de gerne vil have at andre ser dem. Som afslutning på ugen blev der afholdt et stort arrangement, hvor forældre og bedsteforældre og andre børn fik indblik i det, der betyder noget for eleverne: deres livsverdener, drømme, sprog og interesser. Alt det der gør dem til dem, de er. Det var en magisk dag, hvor også den samlede “sprogskat” blandt alle børn og forældre i 0.-3. klasse blev afsløret under åbningsceremonien. Det viste sig, at der i børne- og forældregruppen tales ikke færre end 32 sprog.

Børnenes kunstneriske udtryk blev udstillet på skolens PLC efter temaugen.

Skovvangskolen blev i kølvandet af forløbet verificeret som “Language Friendly School”, se artikel i Folkeskolen her.

“Den Flersprogede bro til Verdensmål” – en udstilling på Dokk1 i Århus

Som led i projektet har familier fra “Vores bydel” – Vandtårnsområdet – deltaget i en række kreative workshops. De har også været med til at skabe “Den Flersprogede bro til Verdensmål”, en udstilling på Dokk1 fra d. 26.5 – 5.6 2023. I processen har de reflekteret over værdier og verdensmål, der for dem er vigtige. Det er der bl.a kommet et sprogkunstværk ud af. Værket er som en “flersproget bro” og er skabt af vigtige ord, som børn og voksne har valgt og oversat til deres modersmål.

Verified by MonsterInsights