Biblioteker og flersprogethed

Som teamleder og interkulturel projektleder på Reykjavik Kommunebibliotek gennem 12 år har jeg stået for biblioteksudvikling, events og programmer med fokus på fællesskaber og deltagelse. Jeg samarbejdede med kultur- og uddannelsesinstitutioner, NGOer, kunstnere og andre aktører. I dag bygger jeg mit samarbejde med biblioteker på disse erfaringer. Sammen skaber vi fællesskaber og øger deltagelse ved at se flersprogethed og mangfoldighed som livsvilkår og ressourcer. En forudsætning for at få flest mulige med i arbejdet med FNs Verdensmål er at appellere til det, folk har med sig af fortællinger, ressourcer, sprog og kundskaber.

Læs mere om de biblioteksprojekter, jeg tidligere har stået bag her og Kulturkompassets tilbud her.

“The Women’s Story Circle”
“Det Flyvende Tæppe”
“Den Internationale Modersmålsdag”

FNs Verdensmål

Kulturel og sproglig mangfoldighed som ressource kan med stor fordel implementeres i bibliotekernes arbejde med borgerinddragelse og bæredygtighed, og det bidrager jeg gerne til.

Bibliotekernes verdensmålserklæring siger blandt andet:

Biblioteket som vidensinstitution er indgang til alle verdensmål – information, viden og fakta som den ene del og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer som den anden del

Et aktuelt verdensmål i den sammenhæng er Verdensmål 4.7, der omhandler globalt medborgerskab, menneskerettigheder og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling. (FNs Verdensmål om bæredygtig udvikling).

Sprog- og kulturevents

Jeg tilbyder blandt andet at stå for arrangementer i anledning af mærkedage som Den Internationale Modersmålsdag i februar, FNs Verdensdag for Kulturel Mangfoldighed i maj og Den Europæiske Sprogdag i september. Arrangementerne kan afholdes enten på skoler, i børnehaver eller på biblioteket.

Jeg har mange års erfaringe med at samarbejde om disse arrangementer med skoleforvaltninger, foreninger, UNESCO og andre relevante aktører. Ofte tager de afsæt i tankerne bag Det Flyvende Tæppe.

Kulturel og sproglig mangfoldighed som ressource kan med stor fordel implementeres i arbejdet med borgerinddragelse g bæredygtighed.

Flersprogethed på biblioteker

Biblioteket er en verden af sprog og mennesker. Det er oplagt at vække opmærksomhed på sprog gennem litteratur, musik og husets besøgende.

Her er nogle ideer:

  • Lav udstillinger med materialer på diverse sprog – og om sprog.
  • Del optagelser af jeres gæster udtrykke sig på deres første sprog på de sociale medier. 
  • Inviter folk til at samles om deres sprog – og hinandens sprog.
  • Inddrag lokalsamfundet, foreninger og skoler.
  • Kontakt Kristin.

Inititativet Flersproget Februar er et eksempel på, hvordan vi kan samarbejde.

Verified by MonsterInsights