Kulturkompasset – veje til fællesskaber

Jeg hedder Kristín R. Vilhjálmsdóttir og står bag virksomheden Kulturkompasset. Jeg tilbyder kreative sprog- og kulturforløb og projekter for skoler, dagtilbud, biblioteker og kommuner, hvor pejlemærkerne er at styrke kulturforståelse, sproglige ressourcer og fællesskaber i trygge læringsrum. I min faglige skattekiste har jeg 10 års erfaring som folkeskolelærer og 12 år på bagen som opfinder af og teamleder for interkulturelle biblioteksindsatser. Jeg har et kompas, et flyvende tæppe og en masse konkrete ideer og erfaringer. Velkommen.

Jeg beundrer hende for det engagement og mod, hun lægger for dagen i hvert og et af sine sprog- og kulturprojekter. Hendes arbejde inden for dette felt har været forbilledligt og til stor gavn for samfundet som helhed. Som goodwill-ambassadør for sprog for FNs organisation for oplysning og uddannelse (UNESCO) er det mig en glæde entydigt at kunne anbefale Kristín R. Vilhjálmsdóttir til alle former for arbejde, der vedrører sprog, og måden hvorpå de forbinder kulturer, lande og folkeslag.

Vigdís Finnbogadóttir, Islands præsident 1980-1996,

UNESCOs goodwill-ambassadør for verdens sprog

Det Flyvende Tæppe-forløbet var dannende, fællesskabssamlende og lærerigt og kan varmt anbefales. Arbejdet med kulturmødeprojektet har været en stor oplevelse for både børn og voksne. Vi har oplevet at få udfoldet vores kulturbegreb og der igennem fået større kendskab til og forståelse for hinandens ligheder og forskelle.

Tine Brock, lærer og konsulent 

Kristín er meget vellidt af sine kolleger og samarbejdspartnere og havde let ved at få folk med sig i de opgaver, hun var ansvarlig for. Hun er en meget kreativ person og organiseret i sit arbejde og har en særlig evne til at arbejde med forskellige mennesker, både inden for og uden for institutionen. Hun opbyggede et godt netværk til biblioteket og fik åbnet vores døre for mangfoldigheden, hvilket vi nyder godt af i vores arbejde i dag. Jeg giver Kristín min bedste anbefaling.

Pálína Magnúsdóttir, Chef for Reykjaviks Kommunebiblioteker

I forbindelse med det nordiske projekt “Inkluderende kulturliv” på vegne af Nordisk ministerråd (2017-2020) var det på baggrund af Kristíns erfaringer og engagement naturligt for ministeriet at nominere hende til at være repræsentant for Island til møder og konferencer i perioden. Hendes rolle var at knytte kontakt på tværs af Norden og formidle det omfattende interkulturelle arbejde, hun stod bag på Reykjavik Kommunebibliotek. Vores samarbejde bestod bl.a i at afvikle den nordiske konference om kultur og inklusion “Rødder og vinger” i 2018, hvor hun ledede forberedelsen og konferencen med kraft og viden og respekt for alle. Hun var en fantastisk samarbejdspartner.

Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, generalsekretær for den islandske UNESCO-komission, seniorrådgiver hos kulturministeriet i Island

Jeg har stiftet bekendtskab med Det Flyvende Tæppe af flere omgange. Hver gang er jeg blevet imponeret over den kreativitet og det engagement, Kristin formår at lokke frem hos børnene. Jeg har set stor glæde og virkelyst hos alle deltagerne, både børn og voksne. Kulturarbejde for og med børn, hvor der sættes fokus på sprog, leg, integration, samhørighed og kultur er ikke let. Men Kristin R. Vilhjálmsdóttir kan sætte rammen, hvor det er muligt. Jeg kan kun give hende de allerbedste anbefalinger og ser selv frem til nye oplevelser på Dokk1 i Aarhus.

Jannik Mulvad, Teamleder for familier og Børn, Aarhus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket Dokk1