Om Kulturkompasset

Jeg hedder Kristín R. Vilhjálmsdóttir og står bag konsulentvirksomheden Kulturkompasset. Jeg står for de projekter, I finder her på siden – og dem, vi endnu har til gode at udvikle sammen. Jeg faciliterer kreative processer og projekter for dagtilbud, skoler og biblioteker med det for øje at skabe fællesskaber, trivsel og kulturforståelse.

Børn, unge og voksnes sproglige og kulturelle ressourcer og styrkesider er afsæt for mit arbejde. Sprog- og kulturmøder er mit speciale.

Min motivation og passion på sprog- og kulturområdet bunder sandsynligvis i, at jeg selv er flersproget med rødder i både Island og Danmark. Jeg lægger vægt på, at mennesker skal have lov til at definere sig selv ud fra egne forudsætninger – og ikke blive defineret og dømt af andre ud fra et snævert nationalkulturelt perspektiv.

Jeg stiftede Kulturkompasset i 2020 for at samle mine ressourcer, ideer og løsninger på ét sted i håbet om at kunne gøre en forskel mange steder.

Hvad tilbyder jeg?

Fokus: Sprog, kultur, kunst og kreative processer som vej til fællesskaber og kulturforståelse.

Tidsrammer og priser

Mit bidrag kan variere fra en enkelt workshop/oplæg til et forløb eller en indsats, hvor jeg deltager/vejleder i en længere periode. Af samme grund vil prisen også variere og aftales fra gang til gang i overensstemmelse med samarbejdets omfang.

Skriv eller ring gerne for en snak om muligheder.

Baggrund

Jeg er uddannet sproglærer og har en master i kulturformidling. I min faglige skattekiste har jeg 10 års erfaring som folkeskolelærer i Silkeborg og 12 år på bagen som opfinder af og teamleder for interkulturelle indsatser på Reykjavik Kommunebibliotek.

Mit arbejde i Island kulminerede med, at jeg stod for den nordiske konference Roots and Wings om interkulturelt arbejde i Norden i samarbejde med bl.a. Nordisk ministerråd og den islandske UNESCO-komité. Konferencen var også hovedopgaven i min master i kulturformidling. 

Et andet resultat af det interkulturelle arbejde for bibliotekerne i Reykjavik blev en interkulturel politik for kulturområdet i Reykjavik, Roots and wings – The art of celebrating the spectrum of culture and languages