Referencer

Som UNESCOs goodwill-ambassadør for verdens sprog er det mig en glæde entydigt at kunne anbefale Kristín R. Vilhjálmsdóttir

Jeg har kendt Kristín R. Vilhjálmsdóttir og fulgt hendes arbejde med sprog og kulturer i over ti år. Jeg beundrer hende for det engagement og mod, hun lægger for dagen i hvert og et af sine sprog- og kulturprojekter. Hendes arbejde inden for dette felt har været forbilledligt og til stor gavn for samfundet som helhed. Som UNESCOs goodwill-ambassadør for verdens sprog er det mig en glæde entydigt at kunne anbefale Kristín R. Vilhjálmsdóttir til alle former for arbejde, der vedrører sprog, og måden hvorpå de forbinder kulturer, lande og folkeslag

Vigdís Finnbogadóttir, Islands præsident 1980-1996,

UNESCOs goodwill-ambassadør for verdens sprog

Det Flyvende Tæppe-forløbet var dannende, fælleskabssamlende og lærerigt og kan varmt anbefales. Arbejdet med kulturmødeprojektet har været en stor oplevelse for både børn og voksne. Vi har oplevet at få udfoldet vores kulturbegreb og der igennem fået større kendskab til og forståelse for hinandens ligheder og forskelle. Fra børnene første gang blev præsenteret for projektet og begyndte at tegne solen med oplysninger om, hvad der får dem til at skinne, til de stod på Aros og præsenterede deres udstilling, har de undergået en stor udvikling. De er blevet meget bevidste om, hvad der skaber deres og andres personlighed og hvordan det kan være en berigelse at lære andre kulturer at kende, såvel vennekultur og familiekultur som sprog og traditioner. Forarbejdet med solen, tidslinien, oplæg og dertil hørende spændende klassesamtaler, dannede en rigtig god ballast for det endelige kulturmøde på Aros med to skoleklasser, vi ikke kendte på forhånd. I arbejdet med egen kultur, havde eleverne etableret en stigende interesse for mennesker, der både har samme interesser som dem selv, men også mennesker, de kan lære noget af. Derfor var kulturmødet med børn, de ikke kendte i forvejen, en stor oplevelse, og børnene bevægede sig nysgerrigt rundt for at lære om hinandens kulturer og mødte folk på sammen måde, som de også gerne selv ville mødes: med et åbent og nysgerrigt blik. En dag der handler om børnene selv, kan jo kun blive en succes, og det var spændende at se børn optræde for hinanden og se publikum fuld af respekt for de børn, der valgte at optræde med noget, der beskrev dem som mennesker. Kulturmødeprojektet var en stor øjenåbner for eleverne. De lærte, at kultur er mange ting og at vi lever i en mangfoldig og farverig verden, som venter på, at vi opdager den. Og det gør vi, når bare vi forholder os åbne og nysgerrige. 

Tine Brock, lærer og konsulent 

Kristin R. Vilhjalmsdottir blev ansat til at opbygge et interkulturelt felt for Reykjavik kommunebibliotek i 2008. Indtil 2020 hvor hun flyttede tilbage til Danmark stod hun på vegne af biblioteket og andre kulturinstitutioner i spidsen for diverse initiativer og projekter, der kom til at strække sig langt ud i samfundet og dets mange lag. Hun har koordineret projekter både på kultur-, uddannelses – og velfærdsområdet, tværfaglige konferencer m.m. Biblioteket blev gennem disse år nok den største aktør indenfor kulturområdet i Island, når det kommer til kulturforståelse og dialog mellem borgere gennem kunst, sprog og kulturelle oplevelser på hovedstadsområdet. Aktiviteterne har, ud over vores egne biblioteker, foregået på andre kulturinstitutioner, i skoler, på gymnasier, universitetet og caféer. Vores interkulturelle projekter har gennem årene fået stor mediebevågenhed med Kristin som talerør for biblioteket og dets mange samarbejdspartnere. De seneste år af hendes tid på biblioteket skabte hun et solidt fundament for et interkulturelt team på tværs af vores 6 biblioteker, hvilket har gjort arbejdet bæredygtigt fremover. Kristin har præsenteret bibliotekets arbejde i nationale, nordiske såvel som internationale sammenhænge, hvilket har været med til at sætte vores institution på landkortet. Essensen i hendes arbejde for biblioteket har været at satse på samarbejde på tværs af samfundet og faggrupper.  De mange fælles indsatser har været med til at bane vejen for et bredt udvalg af projekter for børn og voksne, der lever længere end hvis arbejdet havde været inden for vores egne murer. Her slog Kristins egenskaber som tovholder og netværksskaber igennem. Kristín er meget vellidt af sine kolleger og samarbejdspartnere og havde let ved at få folk med sig i de opgaver, hun var ansvarlig for. Hun er en meget kreativ person og organiseret i sit arbejde og har en særlig evne til at arbejde med forskellige mennesker, både inden for og uden for institutionen. Hun opbyggede et godt netværk til biblioteket og fik åbnet vores døre for mangfoldigheden, hvilket vi nyder godt af i vores arbejde i dag. Jeg giver Kristín min bedste anbefaling.

Pálína Magnúsdóttir, Chef for Reykjaviks Kommunebiblioteker

Jeg har kendskab til Kristín R. Vilhjálmsdóttir fra et mangeårigt samarbejde i forbindelse med både UNESCO-indsatser om kulturel og sproglig mangfoldighed samt aktiviteter i nordisk regi. I forbindelse med det nordiske projekt “Inkluderende kulturliv” på vegne af Nordisk ministerråd (2017-2020) var det på baggrund af Kristíns erfaringer og engagement naturligt for ministeriet at nominere hende til at være repræsentant for Island til møder og konferencer i perioden. Hendes rolle var at knytte kontakt på tværs af Norden og formidle det omfattende interkulturelle arbejde, hun stod bag på Reykjavik Kommunebibliotek. Vores samarbejde bestod bl.a i at afvikle den nordiske konference om kultur og inklusion “Rødder og vinger” i 2018, hvor hun ledede forberedelsen og konferencen med kraft og viden og respekt for alle. Hun var en fantastisk samarbejdspartner.

Áslaug Dóra Eyjólfsdóttir, generalsekretær for den islandske UNESCO-komission, seniorrådgiver hos kulturministeriet i Island

Jeg har stiftet bekendtskab med Det Flyvende Tæppe af flere omgange. Hver gang er jeg blevet imponeret over den kreativitet og det engagement, Kristin formår at lokke frem hos børnene. Jeg har set stor glæde og virkelyst hos alle deltagerne, både børn og voksne. Kulturarbejde for og med børn, hvor der sættes fokus på sprog, leg, integration, samhørighed og kultur er ikke let. Men Kristin R. Vilhjálmsdóttir kan sætte rammen, hvor det er muligt. Jeg kan kun give hende de alle bedste anbefalinger og ser selv frem til nye oplevelser på Dokk1 i Aarhus.

Jannik Mulvad, Teamleder for familier og Børn, Aarhus Kommunes Biblioteker, Hovedbiblioteket Dokk1

Verified by MonsterInsights