Tidligere projekter

Fra 2008-2020 var jeg ansat på Reykjavik Kommunebibliotek som interkulturel projekt- og teamleder. Stillingen blev oprettet ud fra et ønske om at styrke biblioteket i at facilitere mødet mellem mennesker, skabe tilhørsforhold og bidrage til kulturforståelse i samfundet.

Styrken i arbejdet var, at alting byggede på tæt samarbejde med andre institutioner, sektorer, NGOer og ikke mindst i samspil med fantastiske kunstnere og andre enkeltpersoner. Vi oprettede også et interkulturelt team på tværs af vores 6 biblioteker/kulturhuse.

Nedenfor finder I et udvalg af de interkulturelle projekter, jeg tog initiativ til og ledede mine 12 år på biblioteket.

Er I som forening, bibliotek eller anden form for kultur- eller uddannelsesinstitution interesseret i at høre mere eller gå lignende veje, er I velkomne til at kontakte mig.

The Women’s Story Circle

Et forum i samarbjede med NGOen W.O.M.E.N in Iceland hvor kvinder fra alle samfundsgrupper knytter bånd gennem dialog og kreative processer, fortællinger, teater, musik og kunst. Alle kunstformer har været inddraget under vejledning af professionelle kunstnere, hvilket har resulteret i flere offentlige udstillinger, opsætninger og koncerter på biblioteket, i teatre og andre kulturhuse.

En rød tråd I vores kunstneriske arbejde har været at lave nye landkort fyldt med personlige symboler og fortællinger. Det største kunstprojekt var et nyt, kunstnerisk, Islandskort bestilt af kaffeproducenten “Kaffitár”. Værket, der blev deres nye brand, blev lavet af 35 kvinder. Det kom til at pryde kaffeposer, chokolade, caféer, biler m.m. Det blev afsløret på Islands Nationalmuseum, hvor det hang i 6 måneder.

Oplev stemningen i The Women’s Story Circle:

Introduktionsvideo til The Women’s Story Circle

En ny smuk udgave af Islandskortet blev til i The Women’s Story Circle. Kortet er udfyldt med personlige symboler og fortællinger placeret på steder i landet, deltagerne holder af.
Musik som fællessprog i The Women’s Story Circle

Café Lingua

Et fælles sprogsamfund for studerende og andre sprogentusiaster med afsæt i den sproglige mangfoldighed, der er til stede i samfundet. I samarbejde med sprogfakultetet på Islands Universitet, Vigdis Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog, sprogskoler, foreninger og individer er der siden 2012 blevet afholdt sprogarrangementer forskellige steder i Reykjavik.

Oplev stemningen til Café Linguas sprogmøder:

Et fælles sprogsamfund på vegne af Reykjavik Kommunebibliotek hvor borgere mødes om – og på – alle verdens sprog.

Flersproget storytelling

Flersprogede borgere afholder storytellings for børn på diverse modersmål. Samarbejde med foreninger og enkeltpersoner.

Læsevenner

Sprogudviklingsprojekt hvor frivillige læser for og med 3-8 årige i hjemmene eller på biblioteket en time hver uge i 20 uger. Projektet er oprindeligt fra Holland under navnet Voorlees Express. Samarbejde med skoleforvaltningen og frivillige.

Lektiecafeer

Frivillige hjælper eleverne med skolearbejde. Gennem tiden krydret med danse- og rapworkhops og ekskursioner. Samarbejde med skoleforvaltningen i Reykjavik og Røde Kors.

What’s in the news

Frivillige giver de fremmødte et indblik i forskellige medier og forklarer ugens nyheder eller de samfundsemner, deltagerne har særlig interesse i at vide mere om. Samarbejde med Røde Kors og sprogskoler.

Interview med en frivillig

Eksempler på udgivelser om mit arbejde

Libraries and Wellbeing, temanummer af Scandinavian Library Quartery (s.12-15), 2016

Vem får være med, nordisk antologi, 2017 (s. 192), omtale af Det Flyvende Tæppe og Café Lingua.

In Search og True Inclusion, en nordisk rapport, som jeg deltog i at udarbejde i anledning af det nordiske tiltag “Inkluderende kulturliv”, er der en oversigt over de indsatser, jeg har stået bag og udviklet for Reykjavik Kommunebibliotek i samarbejde med andre aktører (s. 43 og 44).

Verified by MonsterInsights