Lærerstuderende

Det Flyvende Tæppe er blevet inddraget i læreruddannelsen på forskellig vis. Herunder finder i videoer med respons fra lærerstuderende i forskellige sammenhænge. Jeg tilbyder oplæg og workshops inden for fagområder, der har samklang med projektet. Relevante områder har indtil nu bl.a. været UTE, KLM, DSA, fremmedsprog, dansk, inkluderende undervisning og kulturforståelse. Læs om et samarbejde med Professionshøjskolen Absalon i denne artikel i Folkeskolen.

Valgmodul i danskfaget på VIA

I 2019 blev der oprettet et valgmodul under danskuddannelsen på VIA i Århus med titlen “Børn og unges sprog- og kulturskatte”. Her underviste jeg de studerende med henblik på, at de blev klædt på til selv at stå for et praksis-forløb med Det Flyvende Tæppe på en grundskole. Holdets undervisere stod for den teoretiske del af undervisningen. Læs mere om forløbet i en artikel af Birgitte Madsen, lektor ved VIA, i LæringsCentret s. 14-17.

Identitet og kultur

Lærerstuderende fra VIA i Århus, der deltog i at undervise grundskoleelever ud fra Det Flyvende Tæppe, reflekterer over identitet og selvbilleder. Det er vigtigt at få lov til at skabe sig selv ud fra egne forudsætninger – og ikke andres forventninger.

Matematikforløb inspireret af Det Flyvende Tæppe

Lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole, Jan Christensen, lavede denne præsentation for sine medstuderende om inddragelsen af elevernes sprog og kulturer. Der er en længere udgave på Youtube.

Sprog og Identitet: “En del af mig sover”

Lærerstuderende – med 9 sprog – fra Den Frie Lærerhøjskole reflekterer over identitet og det at være flersproget efter en workshop med Det Flyvende Tæppe.

Sprogregnbue på UC Syd

En sprogregnbue fra lærerstuderende på UC Syd
Verified by MonsterInsights