Biblioteker

Kulturel og sproglig mangfoldighed som ressource kan med stor fordel implementeres i arbejdet med borgerinddragelse og bæredygtighed.

Disse ord er fra Bibliotekernes verdensmålserklæring og rammer efter min mening hovedet på sømmet i forhold til bibliotekernes rolle i samfundet:

Biblioteket som vidensinstitution er indgang til alle verdensmål – information, viden og fakta som den ene del og biblioteket som proaktiv spiller, der med initiativer, facilitering og borgerinddragelse kan medvirke til konkrete handlinger og forandringer som den anden del.

Kulturel og sproglig mangfoldighed som ressource kan med stor fordel implementeres i arbejdet med borgerinddragelse og bæredygtighed. Et aktuelt verdensmål i den sammenhæng er Verdensmål 4.7, der omhandler globalt medborgerskab, menneskerettigheder og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til bæredygtig udvikling. (FNs Verdensmål om bæredygtig udvikling).

Sprog- og kulturevents

Jeg tilbyder blandt andet at stå for arrangementer i anledning af mærkedage som Den Internationale Modersmålsdag i februar, FNs Verdensdag for Kulturel Mangfoldighed i maj og Den Europæiske Sprogdag i september. Arrangementerne kan afholdes enten på skoler, i børnehaver eller på biblioteket.

Jeg har mange års erfaringe med at samarbejde om disse arrangementer med skoleforvaltninger, foreninger, UNESCO og andre relevante aktører. Ofte tager de afsæt i tankerne bag Det Flyvende Tæppe.

Flersprogethed på biblioteker

Biblioteket er et univers fuldt af sprog og mennesker. Det er oplagt at vække opmærksomhed på sprog gennem litteratur, musik og husets besøgende.

Her er nogle ideer:

  • Lav udstillinger med materialer på diverse sprog – og om sprog.
  • Del optagelser af jeres gæster udtrykke sig på deres første sprog på de sociale medier. 
  • Inviter folk til at samles om deres sprog – og hinandens sprog.
  • Inddrag lokalsamfundet, foreninger og skoler.
  • Kontakt Kristin.

Inititativet Flersproget Februar er et aktuelt eksempel på, hvordan vi kan samarbejde.

Projekter

Som teamleder og interkulturel projektleder på Reykjavik Kommunebibliotek har jeg stået for biblioteksudvikling gennem 12 år med hovedvægt på samarbejde med kultur- og uddannelsesinstitutioner, NGOer, kunstnere og andre relevante aktører. Læs mere om de biblioteksprojekter, jeg har stået bag her, og det jeg byder ind med som en del af Kulturkompasset her.