Projekter og workshops

Jeg tilbyder at være tovholder for små eller store indsatser/projekter/events for skoler, biblioteker, kommuner og andre, der ønsker at styrke sproglige og kulturelle fællesskaber. Jeg har 15 års erfaring med og brænder særligt for at deltage i samarbejdsprojekter på tværs af faggrænser og sektorer. Jeg holder endvidere oplæg og workshops, der kan inspirere til skole- og biblioteksprojekter.

Se hvilke projekter, der kunne være inspiration til vores samarbejde udover Det Flyvende Tæppe.

Verified by MonsterInsights