Projekter, foredrag og workshops

Jeg tilbyder at holde oplæg og workshops, der kan inspirere til skole- og biblioteksprojekter med fokus på fællesskaber, kulturforståelse og samarbejde på tværs af faggrænser og sektorer. Jeg tilbyder endvidere at være tovholder for små eller store indsatser/projekter/events for små eller store kommuner, der ønsker at styrke fællesskaber og samhørighed med sproglige og kulturelle ressourcer som afsæt. Se hvilke projekter, der kunne være inspiration til vores samarbejde udover Det Flyvende Tæppe.

Hvad siger mine samarbejdspartnere? Se svaret her.

Lærerstuderendes respons på et foredrag om Det Flyvende Tæppe