Kristín R. Vilhjálmsdóttir

Kristín er selvstændig konsulent, foredragsholder og underviser med fokus på sprog og kulturforståelse i uddannelses- og kulturinstitutioner.

Kristin har i kraft af sit arbejde udviklet og ledet diverse sprog- og kulturforståelsesprojekter, herunder Det flyvende Tæppe – børn og unges sprog- og kulturskatte, som er et tilbud til børnehaver, folkeskoler og ungdomsuddannelser samt sprogprogrammet Café Lingua – living languages i samarbejde med Islands Universitet og Vigdís Finnbogadóttir Instituttet for Fremmedsprog. Begge indsatser går bl.a. ud på at fremme kulturforståelse samt interesse for fremmedsprog i uddannelsesregi og i samfundet via fokus på børn, unge og voksnes flersprogede ressourcer.

Kristíns arbejde i Island kulminerede med, at hun stod for den nordiske konference Roots and Wings om interkulturelt arbejde i Norden i samarbejde med bl.a. Nordisk ministerråd og den islandske UNESCO-komité. Konferencen var også hendes hovedopgave, da hun afsluttede sin MA i kulturformidling.  Et andet resultat af hendes arbejde blev en interkulturel politik for kulturområdet i Reykjavik, Roots and wings – The art of celebrating the spectrum of culture and languages

Verified by MonsterInsights