Palína Magnúsdóttir, Reykjavik Kommunebibliotek

Kristin R. Vilhjalmsdottir blev ansat til at opbygge et interkulturelt felt for Reykjavik kommunebibliotek i 2008. Indtil 2020 hvor hun flyttede tilbage til Danmark stod hun på vegne af biblioteket og andre kulturinstitutioner i spidsen for diverse initiativer og projekter, der kom til at strække sig langt ud i samfundet og dets mange lag. Hun har koordineret projekter både på kultur-, uddannelses – og velfærdsområdet, tværfaglige konferencer m.m. Biblioteket blev gennem disse år nok den største aktør indenfor kulturområdet i Island, når det kommer til kulturforståelse og dialog mellem borgere gennem kunst, sprog og kulturelle oplevelser på hovedstadsområdet. Aktiviteterne har, ud over vores egne biblioteker, foregået på andre kulturinstitutioner, i skoler, på gymnasier, universitetet og caféer. Vores interkulturelle projekter har gennem årene fået stor mediebevågenhed med Kristin som talerør for biblioteket og dets mange samarbejdspartnere. De seneste år af hendes tid på biblioteket skabte hun et solidt fundament for et interkulturelt team på tværs af vores 6 biblioteker, hvilket har gjort arbejdet bæredygtigt fremover. Kristin har præsenteret bibliotekets arbejde i nationale, nordiske såvel som internationale sammenhænge, hvilket har været med til at sætte vores institution på landkortet. Essensen i hendes arbejde for biblioteket har været at satse på samarbejde på tværs af samfundet og faggrupper.  De mange fælles indsatser har været med til at bane vejen for et bredt udvalg af projekter for børn og voksne, der lever længere end hvis arbejdet havde været inden for vores egne murer. Her slog Kristins egenskaber som tovholder og netværksskaber igennem. Kristín er meget vellidt af sine kolleger og samarbejdspartnere og havde let ved at få folk med sig i de opgaver, hun var ansvarlig for. Hun er en meget kreativ person og organiseret i sit arbejde og har en særlig evne til at arbejde med forskellige mennesker, både inden for og uden for institutionen. Hun opbyggede et godt netværk til biblioteket og fik åbnet vores døre for mangfoldigheden, hvilket vi nyder godt af i vores arbejde i dag. Jeg giver Kristín min bedste anbefaling.

Pálína Magnúsdóttir, Chef for Reykjaviks Kommunebiblioteker

Verified by MonsterInsights