Tine Brock, lærer

Det Flyvende Tæppe-forløbet var dannende, fælleskabssamlende og lærerigt og kan varmt anbefales.

Arbejdet med kulturmødeprojektet har været en stor oplevelse for både børn og voksne. Vi har oplevet at få udfoldet vores kulturbegreb og der igennem fået større kendskab til og forståelse for hinandens ligheder og forskelle. 

Fra børnene første gang blev præsenteret for projektet og begyndte at tegne solen med oplysninger om, hvad der får dem til at skinne, til de stod på Aros og præsenterede deres udstilling, har de undergået en stor udvikling. De er blevet meget bevidste om, hvad der skaber deres og andres personlighed og hvordan det kan være en berigelse at lære andre kulturer at kende, såvel vennekultur og familiekultur som sprog og traditioner. 

Forarbejdet med solen, tidslinien, oplæg og dertil hørende spændende klassesamtaler, dannede en rigtig god ballast for det endelige kulturmøde på Aros med to skoleklasser, vi ikke kendte på forhånd. I arbejdet med egen kultur, havde eleverne etableret en stigende interesse for mennesker, der både har samme interesser som dem selv, men også mennesker, de kan lære noget af. Derfor var kulturmødet med børn, de ikke kendte i forvejen, en stor oplevelse, og børnene bevægede sig nysgerrigt rundt for at lære om hinandens kulturer og mødte folk på sammen måde, som de også gerne selv ville mødes: med et åbent og nysgerrigt blik.

En dag der handler om børnene selv, kan jo kun blive en succes, og det var spændende at se børn optræde for hinanden og se publikum fuld af respekt for de børn, der valgte at optræde med noget, der beskrev dem som mennesker. 

Kulturmødeprojektet var en stor øjenåbner for eleverne. De lærte, at kultur er mange ting og at vi lever i en mangfoldig og farverig verden, som venter på, at vi opdager den. Og det gør vi, når bare vi forholder os åbne og nysgerrige. 

Verified by MonsterInsights