Flersproget Februar

Den Internationale Modersmålsdag fejres hvert år verden rundt d. 21. februar. I den anledning søsættes Flersproget Februar – en levende sprogkampagne dedikeret til denne vigtige verdensdag.

Ideen er at skabe bevidsthed om betydningen af vores førstesprog og anerkendelse af flersprogethed som en ressource i skole og samfund. De der vil være med til at få sprog – og dem der taler dem – til at blomstre kan koble sig på og bidrage til kampagnen.

Hvis I ønsker at bruge overskriften “Flersproget Februar” eller har spørgsmål/ideer, er I velkomne til at henvende jer. Brug også #flersprogetfebruar, så vi kan være fælles om indsatsen. Det er håbet, at kampagnen vil blive et virvar af idéudveksling og små og store tiltag på tværs af landet.

Sprogenes Danmarkskort

Kampagnen blev i 2022 skudt igang med lanceringen af “Sprogenes Danmarkskort”, hvor der blev indsamlet 142 sprog blandt elever i 108 grundskoler og andre institutioner i Danmark. Se her hvordan I kan være med til at sætte sprog og flersprogethed på Danmarkskortet.

Flersprogethed i skolen

Det kan give et stort løft til fællesskabsfølelsen at inddrage og aktivere elevernes sprog. Selvom alle dage er sprogdage, er det en god idé at fokusere på dette i en periode. I kølvandet af februar kunne man så som skole eller team holde fast i tankegangen om at inkludere elevernes sprog fremover. Læs mere om sprog- og kulturprojektet “Det Flyvende Tæppe her.

Følg med i udviklingen af Sprogkompasset for at få ideer. Meld dig også ind i gruppen Veje til de mange sprog på Facebook for at blive beriget med inspiration fra dygtige lærere og pædagoger, der allerede gør en stor indsats på området.

Flersprogethed på biblioteker

Biblioteket er et univers fuldt af sprog og mennesker. I løbet af Flersproget Februar, og i særdeleshed i nærheden af d. 21.2, er det oplagt at vække opmærksomhed på sprog gennem litteratur, musik og husets besøgende. Her er nogle ideer:

  • Lav udstillinger med materialer på diverse sprog – og om sprog.
  • Del optagelser af jeres gæster udtrykke sig på deres første sprog på de sociale medier.
  • Inviter folk til at samles om deres sprog – eller hinandens sprog.
  • Lav events hvor der synges eller læses digte på forskellige sprog.
  • Inddrag lokalsamfundet, foreninger og skoler.
  • Kontakt Kristin.

Verified by MonsterInsights