Skoler og dagtilbud

Idéudvikling og facilitering af korte og lange forløb i skoler, dagtilbud og på ungdomsuddannelser er noget af det, jeg tilbyder. Fokus vil være på fællesskaber, trivsel og kulturforståelse gennem børnenes/elevernes sprog, kulturer og styrkesider.

Det Flyvende Tæppe

“Det Flyvende Tæppe” er et undervisningsforløb, som jeg tilbyder skoler og børnehaver. Ideen bygger på et udvidet og dynamisk kulturbegreb, hvor et kulturmøde ikke blot forstås som et møde mellem nationale kulturer, men derimod en formidling og udveksling af børn og unges personlige kulturer, erfaringer, interesser og styrkesider. Børn og unge arbejder med, definerer og udtrykker selv det, der for dem er kultur gennem egen æstetisk praksis. Læs mere om projektet her.

Sprog- og kulturevents

Jeg tilbyder blandt andet at stå for sprog- og kulturdage i skoler og dagtilbud. Arrangementerne kan afvikles hele året men også i anledning af mærkedage som Den Internationale Modersmålsdag i februar, FNs Verdensdag for Kulturel Mangfoldighed i maj og Den Europæiske Sprogdag i september. Arrangementerne kan afholdes enten på skolen, i børnehaven eller på biblioteket. Jeg har mange års erfaringer med at samarbejde om disse arrangementer med biblioteker, skoleforvaltninger, foreninger, UNESCO og andre relevante aktører. Ofte tager de afsæt i tankerne bag Det Flyvende Tæppe.

Læs mere og sprogkampagnen Flersproget Februar og Sprogenes Danmarkskort .

Verified by MonsterInsights